Adakah Keibubapaan Anda Positif Atau Negatif?

keibubapaan positif
Keibubapaan positif:

1) mempraktikkan amalan dan nilai Islam dalam keluarga.
2) bersesuaian dengan zaman dan persekitaran anak-anak.
3) membantu anak-anak menjadi Mukmin dan Muslim yang mempunyai jati diri dan keyakinan diri yang tinggi dan berdaya saing.

Keibubapaan negatif:

1) mempraktikkan amalan turun temurun yang tiada basis dalam Islam.
2) tidak mengambil kira peredaran zaman dan persekitaran anak-anak.
3) membuatkan anak-anak merasa rendah diri sebagai seorang individu Muslim dan ketinggalan.

JOM muhasabah.