Tanggungjawab Pendidik

Ibubapa biasanya tertanya-tanya apakah aspek pendidikan anak-anak yang perlu dititik-beratkan. Salah satu kerangka yang sangat baik adalah seperti yang digariskan oleh Syeikh Abdullah Nasih Ulwan. Karya beliau sangat komprehensif untuk panduan semua (terjemahan Bahasa Melayu oleh Syed Ahmad Semait, terbitan Pustaka Nasional).

pcANU

LIKE US ON FACEBOOK @ https://www.facebook.com/MyParentConnect/