Ibubapa mempunyai tanggungjawab untuk menunaikan hak-hak anak

Ibubapa mempunyai tanggungjawab untuk menunaikan hak-hak anak ketika kecil dan remaja. Adalah menjadi hak anak untuk mendapat keperluan asas seperti makan, pakai, tempat tinggal dan keselamatan. Selain itu anak juga mempunyai hak untuk mendapat didikan dan bimbingan daripada ibubapa supaya anak membesar menjadi seorang Mukmin dan juga Muslim yang bermanfaat kepada dirinya, keluarga dan masyarakat secara keseluruhannya. Berlaku tidak adil dalam pemberian, baik material, perhatian dan membanding-bandingkan juga menjadi sebab utama renggangnya ‘connection’ antara ibubapa dan anak.

Derhaka bukan hanya berlaku pada pihak anak sahaja.

 

Image may contain: text

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s