Kesihatan Mental Anak-anak

Tidak dinafikan sebagai Muslim pendidikan Aqidah itu adalah penting untuk diterapkan pada anak-anak.
Walau bagaimanapun pembinaan seorang insan juga terdiri daripada komponen fizikal, intelektual, emosi, sosial, dan moral. Adalah menjadi tanggungjawab ibubapa untuk memberikan penekanan yang seimbang kepada semua aspek pembinaan insan.

mental

Kredit: Trauma Network UK

Bukakan minda.

Noor Afidah Abu Bakar
Parent Connect Consultancy

LIKE US ON FACEBOOK @ https://www.facebook.com/MyParentConnect