Mustahil Memberi Penyelesaian Tanpa 15

Apabila berhadapan dengan tingkah laku (behaviour) kanak-kanak, penyelesaian bagi cabaran A bukannya jelas (straight forward) kaedah XYZ.

Penyelesaian bagi cabaran A hanya boleh dikenalpasti dengan

1. mengetahui latar belakang pelaku
2. mengetahui latar belakang pendisiplin
3. mengetahui usia pelaku
4. mengetahui tahap perkembangan pelaku
5. mengetahui pembawaan pelaku
6. mengetahui pembawaan pendisiplin
7. mengetahui keperluan pelaku
8. mengetahui rutin pelaku dan pendisiplin
9. mengetahui senario penuh tingkah laku
10. mengetahui konteks tingkah laku
11. mengetahui semua individu yang terlibat
12. mengetahui masa atau durasi tingkahlaku
13. mengetahui ‘trigger’ atau penyebab tingkah laku
14. mengetahui tindak balas terhadap tingkah laku selama ini
15. mengetahui cabaran yang berkaitan

Oleh itu, bagi yang bertanya saya bagaimanakah caranya untuk menghadapi anak yang memberi cabaran A, mustahil untuk saya memberi respon hanya dengan satu baris coretan.

Sebagai ibubapa dan guru, semua ini harus difikirkan apabila berhadapan dengan cabaran.

Noor Afidah Abu Bakar
Parent Connect Consultancy

LIKE US ON FACEBOOK @ https://www.facebook.com/MyParentConnect/

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s