Batasan Dan Peraturan

Adalah sangat penting untuk mewujudkan batasan (limit) dan peraturan (rules) di dalam rumah supaya anak-anak dapat berkembang dengan selamat dan selesa.

Penting juga untuk memberikan kebebasan kepada anak-anak untuk berdikari supaya mereka dapat menjadi individu yang bertanggungjawab dalam keluarga dan masyarakat.

12 ways to be the meanest mom in the world